Politica de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale www.usp.ro

Noi, USP Romania S.R.L, cu sediul social în Strada Sevastopol Nr. 24, Birou S05 Sector 1, 010992, Bucureşti, România înregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numărul J40/7650/2020, CUI 42741590 (,,noi” / ,,USP” / ,,Societatea”), administrator al website-ului www.usp.ro (,,Website-ul”), ne angajăm să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm potrivit prezentului document, în mod onest, transparent și informat, conform cadrului legal aplicabil, inclusiv Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  („GDPR”).

Identitatea si datele de contact operatorului de date:

USP Romania S.R.L.,

J40/7650/2020, CUI 42741590

Adresă sediu social: Strada Sevastopol Nr. 24, Birou S05 Sector 1, 010992, Bucureşti, România

E-mail aspecte privind protectia datelor cu caracter personal: office@uspromania.ro

Asigurăm exercitarea dreptului fiecărei persoane vizate (“Persoana vizată”/“dvs.”/“ale dvs.”) de a fi informată în mod complet și clar asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm (colectăm, utilizăm, păstrăm) atunci când accesează/vizitează/interacționează cu Website-ul, asupra scopurilor acestei prelucrări și asupra detaliilor relevante privind această prelucrare. Astfel încât vă recomandăm să parcurgeți această Politică înainte de accesarea Website-ului nostru.

Prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de informare”) conține informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Website-ul, respectiv:

 • Ce sunt datele cu caracter personal
 • Ce date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri; persoanele vizate
 • În ce mod colectăm și prelucrăm datele personale
 • Cât timp păstrăm datele personale
 • Cu cine partajăm datele personale
 • Transferul în afara spațiului Uniunii Europene sau SEE
 • Ce măsuri de securitate asigurăm pentru protecția datelor personale
 • Care sunt drepturile și opțiunile persoanelor vizate în privința datelor personale.

Ce sunt datele cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale www.usp.ro

Datele cu caracter personal / Datele personale - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri; persoanele vizate

La simpla accesare și vizitare a Website-ului nu se realizează colectarea și prelucrarea datelor personale. Putem colecta și prelucra anumite date aferent cookies (a se vedea Politica privind cookies).

În măsura în care un vizitator al Website-ului decide să ne contacteze folosind unul din mijloacele puse la dispoziție pe Website (formular de contact, email de contact), colectăm direct de la un astfel de vizitator următoarele tipuri de date: (i) Nume și prenume; (ii) Adresa de e-mail; (iii) Numărul de telefon mobil; (iv) Mesajul.

Persoana vizată (titularul datelor personale) va fi, astfel, vizitatorul Website-ului/persoana interesată care ne furnizează aceste date personale (denumită alternativ in prezenta Notă de informare „utilizatorul”/”persoana vizată”/”dvs.”).

In cazul în care nu ne furnizați datele solicitate la formularul de contact de pe Website, nu vom fi în măsură să analizăm în mod complet solicitarea/mesajul dvs. și este posibil să nu vă putem răspunde.

Când ne contactați, dvs. sunteți în control cu privire la datele pe care ni le furnizați (ex. prin conținutul mesajului). Nu intenționăm să colectăm date sensibile (ex. date privind starea de sănătate, date privind credințele religioase, etc.), astfel încât vă rugăm să nu ne furnizați astfel de date; dacă totuși ne trimiteți astfel de date, alegerea dvs. în acest sens echivalează cu acordul dvs. explicit pentru a ni le transmite spre prelucrare. În orice situație, noi vom prelucra doar datele dvs. personale de care este absolut necesar pentru a analiza mesajul dvs. și a vă răspunde.

Colectăm și prelucrăm aceste date pentru a putea fi în legătură cu dvs. și a vă răspunde la solicitări.

Nu vom prelucra datele dvs. personale pentru alte scopuri necomunicate către dvs. Totodată, nu vom prelucra datele printr-un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. Când cadrul legal impune (ex. transmiterea de comunicări comerciale), vom prelucra datele dvs. numai cu acordul/consimțământul dvs. prealabil (într-un asemenea caz ne vom asigura și că aveți posibilitatea să vă și retrageți oricând consimțământul, în cazul în care ni-l acordați).

Prin accesarea Website-ului nostru, USP poate colecta în mod automat adresa dv. IP, ora și data vizitei, tipul browser-ului utilizat, cât și fisierele pe care le-ati accesat. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Politica privind cookies, disponibilă pe Website. 

În ce mod colectăm și prelucrăm datele personale

Colectăm datele dvs. personale direct de la dvs, atunci când ni le furnizați prin contactarea noastră. Nu achizitionam baze de date personale de la terti.

Care este temeiul legal al prelucrării datelor personale

Prelucrarea datelor personale este realizată, pentru scopul de a vă răspunde la solicitări/păstra contactul cu dvs., în temeiul interesului nostru legitim de a pune la dispoziție modalități de contact unde persoanele interesate de produsele/serviciile/mărcile USP pot obține diverse informații. Interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate.

În cazul în care anumite date personale sunt colectate pentru că ne acordați consimțământul dvs., temeiul legal al prelucrării îl va constitui consimțământul dvs.

Cât timp păstrăm datele personale

USP prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele dvs. – de exemplu, dacă vă răspundem la solicitări, le păstrăm până la finalizarea corespondenței, dacă nu este necesar să le păstrăm și pentru o situație litigioasă (conform legii sau interesului nostru legitim);
 • obligațiile legale care ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).

Cu cine partajăm datele personale (destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor personale)

USP nu va închiria, nu schimba si nu va vinde datele dvs. personale. Excludem din principiu transmiterea datelor către terţi fără acordul dvs. prealabil.

Uneori, transmiterea datelor către terți este necesară astfel încât se realizează fără a avea nevoie de acordul dvs., dar numai in vederea asigurării scopurilor prelucrării datelor conform prezentului document, sau pentru a asigura conformitatea cu obligații legale.

În astfel de situații, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de partenerii/furnizorii noștri, care acționează drept persoane împuternicite de către noi și de care ne leagă un contract în acest sens. Partenerii/furnizorii sunt selecţionați cu atenţie și sunt obligați să execute obligații în conformitate cu articolul 28 GDPR. Atunci cand partajam datele cu partenerii/furnizorii nostri, le solicitam sa asigure protectia datelor prin masuri stricte de securitate a datelor si sa nu utilizeze datele dvs. decat conform instructiunilor noastre precise si clare, evidentiind exact datele personale pe care le pot prelucra, scopurile prelucrarii, maniera de prelucrare, stocare si pastrare; partenerii/furnizorii nostri nu sunt autorizati sa utilizeze in nicio situatie datele dvs. in scopuri proprii, sau pentru alte scopuri si in alta maniera decat cele specific incredintate de catre noi.

Astfel, putem partaja datele dvs. cu următoarele categorii de destinatari:

 • Furnizorii noștri de servicii, consultanții. Putem partaja informații/date cu furnizorii noștri de servicii (cum ar fi asistență pentru clienți) și consultanții noștri (ex. avocați, asigurători, auditori etc.). Când partajăm datele astfel, o vom face în temeiul prevederilor legale incidente sau în interesul nostru legitim (ex. apărarea drepturilor noastre); partajăm cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora. În măsura în care aveți nevoie de detalii privind identitatea destinatarilor potrivit acestei categorii, vă rugăm să ne contactați la datele de contact prevăzute în prezentul document.
 • Autorități publice/organe judiciare. Putem partaja informații/date cu caracter personal pentru a respecta cerințele legale (inclusiv protecția și siguranța sănătății/ființei umane etc.) sau pentru initierea unor actiuni in justitie sau formularea de aparari in instanta, pentru a ne proteja drepturile. De asemenea, putem partaja informații/date pentru a răspunde solicitărilor autorităților/ investigații, în temeiul legii. Când partajăm datele astfel, o vom face în temeiul prevederilor legale incidente.
 • Fuziuni si achizitii/transfer activitate. In cazul in care vom decide in viitor sa instrainam participatiile sau business-ul USP, vom transmite catre /vom asigura acces potentialii(ilor) cumparatori/ societati succesoare (la) datele dvs. pentru efectuarea analizelor si auditului necesar achizitiei participatiilor/ business-ului (activelor si pasivelor, etc.), structurarii si implementarii tranzactiei. In acest sens, ne vom asigura ca orice potential cumparator detine masurile de securitate necesare pentru protectia datelor dvs., iar un acord de protectie a datelor va fi semnat in acest scop.
 • Când va exercitati drepturile cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram, conform Politicii, destinatarul datelor cu caracter personal sunteti chiar dvs. (partajăm cu dvs. aceste date).

Transferul datelor în afara spațiului Uniunii Europene sau SEE

USP nu are intenția de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Ca și regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

În cazul în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, un astfel de transfer va avea loc numai în măsura în care Comisia Europeană a recunoscut cu privire la statul terț respectiv un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă am convenit cu destinatarul datelor asupra unui nivel de protecție adecvat (de ex. prin intermediul clauzelor standard europene) sau dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. în acest sens – în oricare caz, cu respectarea conditiilor si garantiilor impuse de GDPR. Puteți obține mai multe informații cu privire la lista statelor terțe către care este posibil să transmitem datele dvs., precum și garanțiile de transfer implementate utilizând datele noastre de contact pe aspecte privind protecția datelor.

Ce măsuri de securitate asigurăm pentru protecția datelor personale

USP asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele dvs. personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și partenerii/furnizorii noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le partajăm cu aceștia.

Care sunt drepturile și opțiunile persoanelor vizate în privința datelor pe care le prelucrăm

Dorim să ne asigurăm că dețineți controlul deplin asupra datelor dvs. și că vă puteți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le aveți potrivit GDPR.

Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, USP se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care vă exercitați aceste drepturi și în acest scop vă putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea dvs., sau vă putem solicita mai multe detalii despre solicitarea transmisă. Vom putea păstra corespondența pe care o vom purta în acest fel pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și răspunsurilor privind drepturile dvs., pe durata de maxim 3 ani de la solicitarea dvs. (dacă nu există o situație litigioasă, caz în care vom putea păstra aceste date până la finalizarea definitivă a situației litigioase).

Pentru ca suntem angajati să protejam drepturile persoanei vizate, vă informam ca potrivit GDPR aveți o serie de drepturi. De aceea, ne dorim să vă asiguram ca drepturile pe care le aveți vor fi deplin si la timp respectate de USP, in cel mai bun si profesionist mod.

Vă rugăm să ne transmiteți solicitările privind exercițiul drepturilor conform datelor de mai jos. Nu vom percepe vreun tarif pentru atunci când vă oferim raspuns/dam curs la solicitarile dvs. privind exercitiul unui drept, cu exceptia cazului in care vă exercitați excesiv acest drept. Totodata, daca ne cereți o copie scrisa a datelor personale, prima copie o vom furniza gratuit, iar pentru urmatoarele vom putea aplica un tarif rezonabil.

In cazul in care avem un temei justificat (ex. cererea dvs. este vadit nefondata sau excesiva, in special datorita caracterului repetitiv), putem refuza solicitarea dvs., caz in care vă vom comunica motivele respingerii cererii.

Vă vom raspunde la solicitare prin intermediul canalului prin care ne-ați contactat (email, telefon, posta). Pentru gestionarea in mod eficient si cu promptitudine a solicitarilor dvs., vă rugam sa completați subiectul e-mailului solicitarii dvs. scrise cat mai sugestiv (de ex. „portare date personale”, „solicitare drept de acces” etc).

 • Dreptul de a fi informat. Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile, în calitate de persoană vizată. Asigurăm acest drept în primul rând prin prezenta Notă de informare.

 

 • Dreptul de acces la date. Prin aceasta Notă de informare vă oferim detalii despre datele, scopul si modul in care noi prelucram datele dvs.. Totusi, ne puteți solicita in orice moment doriți sa vă confirmam ce date colectam si prelucram despre dvs., precum si ne puteți solicita acces la datele dvs. si la urmatoarele informatii cu privire la acestea: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele au fost sau urmeaza sa fie divulgate, perioada pentru care se preconizeaza ca se vor stoca datele sau criteriile utilizate pentru determinare, existenta dreptului de a ne solicita sa vă rectificam sau stergem datele ori de a restrictiona prelucrarea sau a dreptului de a vă opune prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, sursa privind datele preluate de la terti, daca exista un proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri si, daca este cazul, privind logica utilizata si importanta si consecintele utilizate ale unei astfel de prelucrari.

 

Pentru a vă exercita dreptul de acces, ne puteți trimite solicitarea dvs. in mod facil si rapid prin formularul de contact de pe Website.

 

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor în anumite scopuri.

 

In situatia in care vreți sa vă opuneți prelucrarii datelor avand ca temei interesul nostru legitim, vom putea totusi sa continuam prelucrarea daca vom avea si prezenta interese legitime si imperioase care demonstreaza prelucrarea in continuare si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii in continuare va fi constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Vă puteți opune direct oricand, neconditionat, prin transmiterea unei solicitari scrise completand formularul pentru contact de pe Website sau printr-o adresa la datele noastre de contact.

 • Dreptul de a vă retrage consimtamantul

 

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza consimtamantului dvs., vă puteți retrage oricand consimtamantul, iar USP nu va mai procesa datele dvs. pentru acel scop, cu exceptia cazului in care USP isi poate baza prelucrarea in continuare pe un alt temei legal, caz asupra caruia vă vom informa in cel mai scurt timp si vă vom oferi toate detaliile relevante.

 

Vă puteți retrage consimtamantul prin transmiterea unei solicitari scrise completand formularul de contact sau printr-o adresa scrisa la datele noastre de contact. Vom da curs solicitarii dvs. fara nicio intarziere si vă vom raspunde in termenul indicat.

 

 • Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;(iv) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; (v) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

Vom putea refuza solicitarea dvs. de stergere a datelor dvs. doar atunci cand: (i) suntem tinuti sa ne conformam unor obligatii legale; sau (ii) pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie

 

Ne puteți contacta pentru a uza de dreptul de stergere, usor si rapid prin formularul de contact de pe Website sau printr-o adresă la datele noastre de contact.

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dvs. în unele situații, descrise mai jos: (i) contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm – situație în care vom restricționa colectarea datelor pentru perioada în care vom verifica exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. ne solicitați doar restricționarea utilizării acestora (și va opuneti ștergerii acestor date); (iii) deși noi nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrarii, totuși ne solicitati aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în justitie; sau (iv) vă opuneți prelucrării datelor atunci cand invocăm un interes legitim - pentru intervalul de timp în care vom verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor și libertătilor dvs..

 

In aceste situatii, ne vom abtine de la prelucrarea datelor dvs. (cu exceptia stocarii acestora), astfel incat acestea sa nu faca obiectul altor prelucrari. Daca am partajat deja, pana la respectivul moment, datele dvs. cu partenerii / furnizorii nostri, ii vom notifica imediat despre restrictionarea prelucrarii.

 

Vom putea continua sa prelucram datele dvs. numai daca: (i) oricare dintre situatiile prezentate mai sus se solutioneaza, (ii) vă exprimați consimtamantul pentru prelucrarea in continuare a datelor, sau (iii) aceasta prelucrare este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie, sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al statului nostru.

 • Dreptul la rectificare. În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte, ne puteți solicita rectificarea acestora. Vom corecta datele dvs. fara intarzieri nejustificate. Atunci cand nu vom da curs solicitarii dvs. in mod justificat, vom explica motivele acestei decizii.
 • Dreptul la portabilitate. Aveți dreptul de a cere transferarea datelor dvs.: (i) către dvs, sau (ii) către un alt operator indicat de dvs. Cea de-a doua situație presupune că aveți opțiunea de a ne solicita transferarea datelor dvs. către un alt operator de date, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Aveți dreptul la portabilitate doar daca prelucrăm aceste date in baza consimtamantului dvs. sau in executarea unui contract dintre noi.
 • Dreptul de a face plangere la ANSPDCP. Aveți dreptul de a face plangere la A.N.S.P.D.C.P. dacă dvs. considerați că vă lezăm drepturile cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

 

 • Puteți depune plangeri la A.N.S.P.D.C.P. cu privire la modul in care prelucram datele dvs. Totusi, speram ca veți decide sa discutați mai intai cu noi, inainte de a depune orice plangeri la A.N.S.P.D.C.P. Siguranta datelor dvs. este extrem de importanta pentru USP, si vom lua toate masurile necesare pentru a solutiona orice problema o aveți cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor dvs. de catre USP in cel mai eficient mod.