Termeni & Condiții

 1. Informații generale

Prezenții Termeni și Conditii, includ prin această referință toate regulile, procedurile pe care toți utilizatorii website-ului www.usp.ro („Website-ul”) se obligă să le respecte cu privire la accesarea și utilizarea Website-ului. Accesul și utilizarea Website-ului sunt supuse prezenților termeni și condiții (“Termenii”).

Website-ul este administrat și operat de USP Romania S.R.L, societate organizată si funcționând în România, înregistrată la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/7650/2020, CUI: 42741590 (“USP” / “Societatea”).

Datele unde USP Romania S.R.L. poate fi contactat efectiv și în mod direct cu privire la Website:

 • Sediul social: Strada Sevastopol Nr. 24, Birou S05 Sector 1, 010992, Bucureşti, România;
 • Sediu central: aSpace Floreasca, Et. 1, Biroul 1.8, Str. Banul Antonache 40-44, Sector 1, București
 • Email: office@uspromania.ro;
 • Formularul de contact de pe Website.

 

Vă rugăm să citiți cu atentie acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord, total sau parțial, cu acești Termeni, vă rugăm să nu continuați accesarea Website-ului. Prin accesarea și / sau utilizarea Website-ului, acceptați că utilizați Website-ul și conținutul conform acestor Termeni.

Pentru evitarea oricărui dubiu, USP va putea modifica, total sau partial, unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Website-ului, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens. Modificările pot fi operate inclusiv pentru a asigura conformarea cu modificările legislative. Orice astfel de modificări vor fi evidențiate într-o variantă actualizată a Termenilor, adusă la cunoștința utilizatorilor prin afișarea pe Website. Modificările astfel efectuate asupra Termenilor vor fi considerate a fi acceptate de utilizatori dacă vor continua să folosească Website-ul după afișarea Termenilor modificați pe Website.

 1. Drepturile asupra Website-ului

USP este titularul drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la Website.

Utilizatorii au dreptul să utilizeze funcțiile disponibile pe Website, cu excepția acelor facilități unde accesul este restricționat sau condiționat. Permisiunea de a utiliza Website-ul este limitată la utilizarea în scopuri legale, cu respectarea acestor Termeni.

USP deține toate drepturile legale privind textele, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și materialele de pe Website, incluzând fără a se limita la, materiale foto-video, informațiile despre produse, logo-uri, și orice alte date prezentate pe Website. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare.

USP oferă utilizatorului accesul la Website, în interes personal și de informare. Este interzisă în mod expres orice încălcare /încercare de încălcare a drepturilor de autor asupra Website-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea în orice mod, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și/sau graficii Website-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau elementele Website-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege și plata de despăgubiri către părțile prejudiciate.

Continutul si design-ul Website-ului, incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau continut multimedia de pe Website, grafică, formă, modalitatea de prezentare, precum și alte materialele de pe Website (ex. materiale foto-video, informatiile despre serviciile si produsele USP), apartin USP și/sau colaboratorilor săi, și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala, USP fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin cesiuni, licente de utilizare și/sau publicare).

 

Este interzisă în mod expres orice încalcare sau încercare de/participarea la orice act de încălcare a drepturilor asupra Website-ului/materialelor de pe Website, incluzând fară a se limita la, copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, comercializarea, transferul către terți, închirierea, împrumutul, comunicarea, copierea, modificarea, afisarea, transmiterea în orice formă a conținutului și/sau graficii Website-ului, crearea unor materiale derivate folosind continutul și/sau forma Website-ului, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de USP, îndepărtarea oricărui însemn care semnifică dreptul [de autor] al USP/colaboratorilor, sub sanctiunile prevazute de lege. Orice excepție necesită acordul prealabil scris al USP.

 

USP este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala asupra mărcilor și bazelor de date prezentate/prezente pe Website, precum și asupra operelor prezentate pe Website (ex. poze/fotografii/texte). Pentru anumite portiuni ale Website-ului (materiale scrise de alți autori), USP are dreptul de a distribui o copie pe Internet prin intermediul Website-ului. Utilizatorii sunt obligați să respecte drepturile USP și ale altor terti și să nu le aducă nicio atingere. Utilizatorii care doresc să utilizeze în orice fel (e.g. reproducă) informațiile/materialele de pe Website trebuie să contacteze în prealabil în scris USP pentru detalii și, după caz, obținere acord.

 

În mod special, materialele foto-video disponibile pe Website nu pot fi sub nicio forma reproduse/reutilizate/copiate/preluate de catre utilizatori. Atenționăm asupra faptului că astfel de materiale foto-video conțin în cele mai multe cazuri date cu caracter personal, inclusiv ale unor persoane terțe; utilizarea/procesarea acestora este riguros și strict reglementata de legislație, încălcarea drepturilor titularilor (inclusiv a persoanelor vizate) constituind încălcarea legislației relevante, care poate fi aspru sancționată.

 

Utilizarea oricărui/oricarei logo/embleme/antet/marci a/al USP (inclusiv numele/marcii USP în asociere cu denumirile mărcilor promovate de USP sau distinct fata de acestea) nu este permisa fară acordul prealabil expres scris al USP, în/pe niciun material/document/website/media.

 

Punerea în aplicare a (hyper)link-urilor catre acest Website (sau orice sub-pagină a acestuia) necesită acordul scris, prealabil și expres al USP. Utilizarea oricăror informații de pe acest Website în alte scopuri decât cele declarate, în special în scopuri comerciale, tendențioase, neconcurențiale sau umoristice, este strict interzisă și poate face obiectul consecințelor legale, inclusiv penale.

 

Website-ul poate conține legături sau trimiteri (hyperlink-uri sau link-uri) către alte website-uri (ex. magazine/platforme online), în controlul și responsabilitatea exclusive ale terților furnizori ai respectivelor website-uri/magazine/platforme. Pentru utilizarea acestora se vor aplica politicile respectivelor website-uri, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau privind nefuncționarea, imposibilitatea accesării, calitatea, operarea sau securitatea acestora sau cu privire la orice link disponibil în cadrul acestora. Orice includere a unor link-uri în continutul Website-ului este făcută exclusiv pentru oferirea de suport / ajutor / recomandări și nu implică garantarea / sprijinirea de către Societate a materialului disponibil pe sau prin aceste website-uri și nici vreo asociere cu administratorii / operatorii lor. Între altele, USP nu garantează prețurile și disponibilitatea produselor prezentate pe website-uri terțe.

Orice accesare a unor astfel de website-uri terțe, precum și folosirea lor, inclusiv folosirea produselor și serviciilor disponibile pe astfel de website-uri terțe, vor fi realizate pe propriul risc al fiecărui utilizator. Răspunderea/responsabilitatea USP pentru orice prejudiciu direct sau indirect asociat accesării/utilizării website-urilor terțe este în toate cazurile exclusă.

 1. Conduita utilizatorului

Următoarele activități sunt considerate interzise în sensul prezenților Termeni:

 • Orice colectare automată sau robotică a datelor, accesarea cu crawlere a Website-ului pentru date de orice fel;
 • Deghizarea identității utilizatorilor atunci când interacționează cu / utilizează în vreun fel Website-ul;
 • Orice activitate care este destinată sau este susceptibilă de a aduce vreun prejudiciu pentru USP sau oricărui furnizor și/sau altor utilizatori ai facilităților USP;
 • Orice încercare de a copia sau inversa codul care formează Website-ul sau oricare dintre funcționalitățile acestuia orice act care intenționează sau poate provoca daune, afecta disponibilitatea acestuia pe internet, software-ul sau reputația, inclusiv (dar fără a se limita la) atacuri de negare a serviciilor;
 • Încărcarea sau plasarea pe Website a oricăror viruși sau altor coduri dăunătoare sau nedorite;
 • Orice activitate frauduloasă, dăunătoare sau ilegală;
 • Orice încercare de a obține acces neautorizat la bazele de date sau alte resurse ale USP sau ale furnizorilor săi;
 • Reproducerea, duplicarea, copierea sau revânzarea oricărei părți/oricărui element de conținut a/al Website-ului.

 

 1. Scopul Website-ului

Website-ul este o platformă de prezentare, cu acces liber, a produselor / unor game de produse din categoria suplimentelor alimentare al căror scop este de a completa o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. Prin intermediul Website-ului, USP își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actualizate cu privire la produsele promovate/distribuite de USP pe piața din România, precum și să informeze asupra unor companii care comercializează aceste produse în România. De asemenea, USP furnizează date de contact unde utilizatorii interesați ar putea obține mai multe informații despre USP/produsele distribuite.

Intenția USP este a oferi tot timpul informații actualizate privind produsele și serviciile USP, astfel încât USP depune toate diligențele pentru a oferi utilizatorilor Website-ului informații actualizate privind produsele și serviciile sale și pentru a actualiza conținutul Website-ului.

Cu toate acestea, USP nu garantează asupra actualității și acurateții, în orice moment, a informațiilor prezentate pe Website. De asemenea, USP nu garantează că Website-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite navigarea utilizatorilor pe Website și o experiență utilă în vizitarea acestuia.

USP își declină în mod expres orice răspundere pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori /alte consecințe aferente, prin luarea oricăror decizii bazate pe oricare informație furnizată prin intermediul Website-ului și nu răspunde sub nicio formă și în nicio circumstanță pentru astfel de prejudicii/consecințe.

Website-ul nu este un magazin/platformă online de comercializare servicii/produse.

 1. Limitarea răspunderii

USP nu garantează că accesul la Website, la funcționalitățile acestuia sau utilizarea acestuia vor fi neîntrerupte sau fără erori. Website-ul și conținutul său sunt oferite cu titlu informativ și fără nici o garanție din partea USP, incluzând însă, fără a se limita la disponibilitatea, exactitatea, securitatea și corectitudinea informațiilor.

USP se străduiește să evite nefuncționarea/erorile prin întreținerea activă. Cu toate acestea, Website-ul poate să nu fie disponibil pe durata lucrărilor de întreținere sau upgrade-uri sau poate suferi căderi neașteptate; USP va încerca să notifice din timp astfel de situații, prin mesaje pe Website, dar nu poate fi ținut răspunzător pentru nefuncționare/lipsa notificării prealabile.

USP va folosi instrumente adecvate și disponibile pentru a încerca să minimizeze atacurile de orice fel asupra Website-ului, dar nu garantează faptul că Website-ul sau legăturile/link-urile vor fi la orice moment libere de viruși /alte programe software ale terților.

Imaginile de pe Website sunt exemplificative/de prezentare. Conținutul poate prezenta opinii/păreri ale USP, fără însă a prezenta garanții pentru exactitate, precizie, și fără a putea fi considerate sfaturi medicale. USP își rezervă dreptul de a corecta oricând eventualele omisiuni sau erori în afișare (ex. care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software)/ de a modifica conținutul prezentat, fără a anunța în prealabil.

Prezentarea produselor, textele și informațiile furnizate pe Website nu constituie sfaturi medicale și nu suplinesc consultul medical de specialitate, produsele putând fi utilizate în cantități și pentru perioade de timp bine definite, acestea fiind stabilite în acord cu nevoile individuale ale fiecărui utilizator după consultarea unui medic specialist.

Totodată, informațiile/textele de pe Website nu înlocuiesc materialele de prezentare/instrucțiunile/prospectele produselor prezentate.

 1. Dispoziții finale

Orice comunicare cu privire la Website ne poate fi adresată utilizând formularul de contact sau prin e-mail la adresa office@uspromania.ro.

La adresa de contact utilizatorii pot raporta și cazuri în care:

- pe Website au fost publicate, direct sau indirect, opere protejate de dreptul de autor fără să existe în acest sens un acord in partea titularului drepturilor de autor;

- există date cu privire comiterea unor infracțiuni/încălcări de către unul dintre utilizatori sau alte cazuri cu privire la încălcarea legii pe acest Website sau în legătură cu acesta.

Acești Termeni vor fi guvernați de legea română. Orice dispute care pot apărea din sau în legătură cu acești Termeni vor fi soluționate definitiv de instanțele de judecată române unde USP își are sediul.

Politica de utilizare a cookies - Pentru a asigura buna funcționare a Website-ului, uneori plasăm în computerul/dispozitivul mobil al utilizatorului Website mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Politica de utilizare cookies de pe Website.

Prelucrarea datelor personale - Pentru detalii privind prelucrarea datelor personale aferent Website-ului, vă rugăm sa aveți în vedere secțiunea special alocată pe Website.